• Home
  • |
  • Blog
  • |
  • Vijf uitdagingen voor vrouwen met autisme

mei 5, 2023

Vijf uitdagingen voor vrouwen met autisme

Autisme is een neurodiverse aandoening die mensen op verschillende manieren kan beïnvloeden. Toch is het stereotype beeld van autisme nog maar al te vaak gericht op mannen. Hierdoor ondervinden vrouwen met autisme vaak specifieke uitdagingen in onze maatschappij, waaronder:

  1. Onderdiagnose en misdiagnose: Vrouwen met autisme worden vaak ondergediagnosticeerd of verkeerd gediagnosticeerd, omdat de diagnostische criteria vaak zijn gebaseerd op stereotiepe mannelijke presentaties van autisme. Dit kan leiden tot een gebrek aan toegang tot passende ondersteuning en behandeling.
  2. Maskeren: Vrouwen met autisme kunnen vaak effectief ‘maskeren’ of hun autistische kenmerken onderdrukken om te passen in de sociale normen. Vrouwen hebben echter reeds vanop jonge leeftijd geleerd om sociaal gedrag te stellen. Nog steeds pusht onze maatschappij meisjes meer richting sociale activiteiten, dan dat we dit doen bij jongens. Dit kan echter leiden tot uitputting, burn-out en een gebrek aan erkenning van hun behoeften.
  3. Sociale isolatie: Vrouwen met autisme kunnen zich vaak geïsoleerd voelen, omdat ze moeite hebben met sociale interacties en niet passen in de traditionele sociale normen maar wel de behoefte hebben aan sociaal contact. Dit kan leiden tot een gebrek aan ondersteunende vriendschappen en relaties, wat het risico op depressie en angst vergroot.
  4. Werkgerelateerde problemen: Vrouwen met autisme kunnen het moeilijk vinden om werk te vinden en te behouden, omdat de werkplek vaak onvriendelijk is voor mensen met autisme (laat staan vrouwen met autisme) en weinig begrip heeft voor hun behoeften. Dit kan leiden tot werkloosheid, financiële problemen en sociale isolatie. Maar ook de combinatie van een gezin met werk, is regelmatig te intens voor een vrouw met autisme.
  5. Ondervertegenwoordiging in onderzoek: Vrouwen met autisme zijn vaak ondervertegenwoordigd in onderzoek naar autisme, waardoor er minder kennis is over hun specifieke behoeften en uitdagingen. Dit zorgt er voor dat het beeld van autisme ook bij hulpverleners onvoldoende gekend is. Vrouwen met autisme krijgen daarom onterecht geen diagnose na onderzoek, wordt zelfs regelrecht de deur gewezen wanneer ze bij een psychiater aankomen of vinden geen gepaste begeleiding omdat geen hulpverlener weet hoe iemand met autisme te begeleiden. (Toevoeging: ondanks ik sterk teleurgesteld ben in de Belgische hulpverlening als het gaat omtrent autisme, weet ik ook dat er bijzonder goede psychiaters en andere professionals bestaan. Helaas zie je dan snel dat zij een patiëntenstop hebben. Laat het duidelijk zijn dat er dus méér juiste kennis bij hulpverleners nodig is!)

Om deze uitdagingen aan te pakken, is het belangrijk om meer bewustzijn te creëren over de specifieke behoeften van vrouwen met autisme. Dit omvat het verbeteren van de diagnostische criteria (en onderzoeksmateriaal) om beter rekening te houden met vrouwelijke presentaties van autisme, het verbeteren van de werkplek voor mensen met autisme en het vergroten van de toegang tot passende ondersteuning en behandeling.

Het is ook belangrijk om vrouwen met autisme te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun eigen identiteit en bij het omarmen van hun unieke vaardigheden en talenten. Door meer inclusie en begrip te bevorderen, kunnen we ervoor zorgen dat vrouwen met autisme de ondersteuning en middelen hebben die ze nodig hebben om te gedijen en te bloeien in onze maatschappij. Want neem het van mij aan: vrouwen met autisme, zijn powervrouwen!

Related Posts

Vijf uitdagingen voor vrouwen met autisme

Vijf uitdagingen voor vrouwen met autisme

Trauma en autisme, steeds verbonden met elkaar

Trauma en autisme, steeds verbonden met elkaar

Waarom kennis over je autisme zo belangrijk is

Waarom kennis over je autisme zo belangrijk is

Asperger of geen asperger?

Asperger of geen asperger?

Anke Stuer-Jespers


Ik ben Anke van AuticoachAnke. Met liefde en passie help ik jou te begrijpen wat autisme écht is. Want ik geloof sterk dat dit de eerste stap is naar het leren omgaan met autisme.

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}