Een onderzoek is pas zinvol als je écht iets aan de resultaten hebt. Resultaten worden daarom altijd helder en uitgebreid toegelicht.


Intelligentie onderzoek


Een brede en diepgaande analyse van de cognitieve vaardigheden. Voor alle kinderen en jongeren vanaf 2,5 jaar.

Interessant om weten

 • Ik test met het nieuwste materiaal, hierdoor is een uitgebreide analyse mogelijk. Afhankelijk van de hulpvraag zal deze mee opgenomen worden in het verslag. Zo heb je écht iets aan het onderzoek.
 • Onderzoeken verlopen altijd volledig afgestemd op je kind. Is er nood aan een pauze kan dit worden ingelast, indien nodig kan een testmoment ook worden opgesplitst in meerdere momenten.

Graag meer informatie over intelligentie onderzoek?


Kostprijs: €365, incl. btw

Inbegrepen

 • Testafname: 1,5-2u
 • Terugkoppelingsgesprek
 • Uitgebreide analyse en duidelijk verslag
 • Telefonisch contact met de doorverwijzer
 • Telefonisch intakegesprek: voor het onderzoek, om de hulpvraag voldoende te bespreken zodat het onderzoek optimaal kan worden afgestemd.

Een intelligentieonderzoek voor terugbetaling van logopedische therapie? Neem even contact op voor aangepaste prijzen. 

ADOS onderzoek: screening naar autismespectrumstoornis


ADOS onderzoek is een gedragsonderzoek dat peilt naar de mate waarin je kind kenmerken van autisme vertoont. Dit onderzoek kan geen diagnoses stellen maar geeft een indicatie. Daarom dienen de resultaten steeds in een breder kinderpsychiatrisch onderzoek te worden gezet.

Voor wie?

Voor kinderen en volwassenen waarbij er een vermoeden van ASS is.

Wanneer is een ADOS zinvol?

 • Als aanvullende informatie binnen een breder (kinder)psychiatrisch onderzoek.
 • Als indicatie of een vermoeden van ASS aangenomen of verworpen kan worden. Bijvoorbeeld wanneer je zelf dit vermoeden over jezelf of als ouder over je kind hebt en je voor de stap naar verder onderzoek al een eerste indicatie wenst.

Meer informatie over een ADOS onderzoek? 

Kostprijs: €365, incl. btw

Inbegrepen

 • Testafname: 45-60 min
 • Terugkoppelingsgesprek
 • Uitgebreide analyse en duidelijk verslag
 • Telefonisch contact met de doorverwijzer
 • Telefonisch intakegesprek: voor het onderzoek, om de hulpvraag voldoende te bespreken zodat het onderzoek optimaal kan worden afgestemd.

Screening naar de executieve functies


Een analyse van de executieve functies van jou en/of je kind.

Executieve functies bestaan uit verschillende vaardigheden die je nodig hebt om dagdagelijkse taken te kunnen uitvoeren. Je hebt deze vaardigheden of hersenfuncties nodig bij zelfs de meest basale opdrachten, bijv. een glas water halen. Belangrijke elementen hierbij zijn o.a. een taak kunnen starten (zonder hulp), een taak volhouden, de verleiding weerstaan om ondertussen andere dingen te doen, onthouden waarmee je bezig bent, … . Je kan je inbeelden dat goede executieve functies het doorkomen van een doorsnee dag een pak eenvoudiger kunnen maken.

Wanneer is een screening van de executieve functies zinvol?

 • Om kinderen gerichter te kunnen ondersteunen bij het leren leren, verbeteren van concentratie, … .
 • Om bepaalde gedragingen van je kind beter te begrijpen, bijv. waarom bepaalde taken zoals de kamer opruimen moeilijk lopen (en om beter zicht te krijgen hoe je je kind hierbij kan ondersteunen).
 • Als aanvulling op een intelligentie- of ADOS onderzoek. Dit geeft enerzijds een meer volledig beeld van je kind. Anderzijds kan je vanuit deze screening zeer concrete tips halen hoe je je kind beter kan ondersteunen.
 • Het vergelijken van het profiel van je kind met dat van jezelf kan helpen bij het begrijpen waarom bepaalde zaken in jullie interactie moeilijk lopen, bijv. waarom je elke ochtend bij het klaarmaken boos (moet) worden op je kind.

Meer weten over executieve functies?

Kostprijs: €160, incl. btw

Inbegrepen

 • Uitgebreid verslag
 • Terugkoppelingsgesprek
 • Analyse van de vragenlijst
 • Telefonisch contact met de doorverwijzer

Ouders kunnen tijdens een onderzoek plaats nemen in onze gezellige wachtruimte en krijgen koffie/thee aangeboden.

Wanneer er verschillende onderzoeken worden ingepland, wordt er met een aangepaste prijs gewerkt. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Onderzoek aan sociaal tarief is mogelijk. Neem contact op voor meer informatie.

Select Columns Layout

Klas- en schoolobservatie


Een (participerende) observatie in klas- en schoolsetting. Hierbij wordt het gedrag van je kind in zijn context geobserveerd. Nadien wordt alle informatie opgenomen in een helder verslag. 

Kostprijs:
€65 per uur, incl. btw
€65 voor het verslag, incl. btw 

Meer informatie of aanmelden voor een onderzoek? Neem gerust contact op!

>