augustus 24, 2020

Asperger of geen asperger?

6 redenen om de Asperger diagnose voorgoed te schrappen.

Hoewel autismespectrumstoornis vandaag een van de meest gekende diagnoses is, bestaan er toch nog veel misverstanden over. Een groot misverstand is dat over het gebruik van de term ‘Asperger’. In dit blogbericht leg ik uit waarom we die term niet meer gebruiken.
(in mijn online traject ‘Autisme in mensentaal’ ga ik ook in op andere misverstanden. Kijk hier voor meer info over dit traject.)

Laten we eerst even inzoomen op de naam ‘Asperger’. Dit was een veelgebruikte diagnose die onder de autismespectrumstoornissen viel. Inderdaad: ‘viel’. Vroeger werd deze diagnose gegeven aan mensen met autistische kenmerken maar dan zonder taalachterstand en met een normale tot hoge intelligentie. Ze werden omschreven als “hoogfunctionerende” autisten. Maar dat is niet langer zo.

Ik geef je zes redenen om de Asperger diagnose voorgoed te schrappen:

1. De eerste reden is heel eenvoudig: de Asperger diagnose bestaat niet meer! In de DSM-5* wordt enkel nog gesproken over autismespectrumstoornis. Je zal het woord ‘Asperger’ er niet meer in terugvinden. Dat betekent dus dat we de Asperger diagnose vandaag niet meer mogen geven!

2. Er wordt nogal vaak gedacht dat Asperger de milde vorm van autisme is. Want voor wie “hoogfunctionerend” is kan het toch allemaal niet zo erg zijn…
Neem gerust van me aan: dit strookt totaal niet met de realiteit. De meeste volwassenen die ik begeleid zijn mensen die eerder de diagnose Asperger kregen, dus met een normale tot zeer hoge intelligentie.

Ik verzeker je dat niemand onder hen hun eigen ‘vorm’ van autisme als ‘mild’ zou omschrijven!

Zij ervaren behoorlijk wat hinder op verschillende vlakken, van
vriendschappen onderhouden tot het huishouden gerund krijgen

3. In hokjes denken werkt niet! Iedereen is anders, niemand past in één hokje. Ook mensen met autisme niet! Door onderverdelingen te maken ga je op basis van enkele kenmerken bepalen of iemand in het vakje Asperger hoort of niet. Dat is jammer. En vooral: dat is totaal onmogelijk.

4. Bovendien zorgt een hokje ervoor dat we menen te weten “wat voor vlees je in de kuip hebt”. Omwille van die ‘stempel’ denken velen je al te kennen en passen ze hun handelingen hieraan aan. Maar iedereen is anders, dé universele behandeling bestaat niet! Toch trappen ook professionals nog te vaak in deze val. En dat werkt averechts voor de cliënt!**

5. Omwille van de naam lijkt het alsof Asperger een andere vorm van autisme is. Toch is dat een fout idee want autisme in wezen bij iedereen hetzelfde. Autisme start met een verschillende prikkelverwerking, een andere *** manier van waarnemen, los van taalproblemen of hoge intelligentie. Dat is net zo bij die zogenaamde “Aspergers”.

6. De Asperger diagnose werd gebruikt voor mensen met autisme én met een normale tot hoge intelligentie. Maar kunnen we überhaupt ooit alle mensen met autisme én een hogere intelligentie diagnosticeren? Want we weten dat een IQ-test niet afgestemd is op de manier van denken van iemand met autisme. Je kan met zulke tests bij mensen met autisme dus onmogelijk de zuivere intelligentie meten waardoor velen onterecht bestempeld worden met gemiddelde of zelfs onder-gemiddelde intellectuele vermogens. Het criterium IQ gebruiken om een onderverdeling te maken is dus geen goede keuze. Daar pas ik liever voor!

Verwarring alom! Laat het duidelijk zijn dat de naam Asperger om heel wat redenen werd geschrapt. Natuurlijk zijn er ook veel mensen met de diagnose Asperger die het gevoel hebben dat dit een stukje van henzelf is geworden. Voor hen begrijp ik heel goed dat je die term blijft gebruiken. Als het voor jou goed voelt moet je dat gewoon blijven doen.

Zolang we – zeker als professional – niet in de val van het hokjes-denken trappen en aanvaarden dat iedereen gewoonweg anders is.

Liefs,

Anke

* de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is het algemeen gebruikte boek van de American Psychiatric Association waarin alle erkende diagnoses staan

** Natuurlijk geldt dit voor elke diagnose, en dus ook de diagnose autismespectrumstoornis. Mensen denken te weten hoe iemand is, denkt en handelt op basis van dat labeltje. Laat dat nu de reden zijn waarom ik Autisme in Mensentaal ontwikkelde (voor meer info: kijk hier)! Want ook met het label ASS weet je niet “wat voor vlees je in de kuip hebt”.

** met anders bedoel ik “anders dan wat wetenschappers als het gemiddelde omschrijven.” Wat dan anders en wat dan normaal is, daar valt natuurlijk ook veel over te schrijven. 

Related Posts

Vijf uitdagingen voor vrouwen met autisme

Vijf uitdagingen voor vrouwen met autisme

Trauma en autisme, steeds verbonden met elkaar

Trauma en autisme, steeds verbonden met elkaar

Waarom kennis over je autisme zo belangrijk is

Waarom kennis over je autisme zo belangrijk is

Asperger of geen asperger?

Asperger of geen asperger?

Anke Stuer-Jespers


Ik ben Anke van AuticoachAnke. Met liefde en passie help ik jou te begrijpen wat autisme écht is. Want ik geloof sterk dat dit de eerste stap is naar het leren omgaan met autisme.

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}